Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Remgeld en Globaal Medisch Dossier

Globaal medisch dossier (GMD) voor iedereen

Patient record

Iedereen kan het beheer van een globaal medisch dossier aan zijn huisarts toevertrouwen. En meteen ook genieten van 30 procent korting op de raadplegingen in het huisartsenkabinet.

Waarom een “globaal medisch dossier?”

Ik hou uw medische gegevens bij in uw elektronisch medisch dossier. Maar de kans bestaat dat dit onvolledig is. Andere artsen kunnen informatie over u bijhouden, zonder dat ik daarvan op de hoogte ben. Daardoor ontbreken soms belangrijke elementen of resultaten van onderzoeken. Omdat de specialisten die u raadpleegt, misschien uw medische voorgeschiedenis onvoldoende kennen, bestaat het risico dat ze u onnodige onderzoeken laten ondergaan. Het is dus belangrijk dat alle medische informatie die over u bekend is, wordt samengebracht in één globaal medisch dossier en dat één arts voor het beheer daarvan verantwoordelijk is.

Een huisarts is het best geplaatst om die taak op zich te nemen. Door hem de coördinatie van uw medische verzorging toe te vertrouwen, verhoogt u de kwaliteit van uw gezondheidszorg. De verwijzing naar en communicatie met andere zorgverleners kunnen dan gerichter verlopen. Dubbele onderzoeken of tegenstrijdige behandelingen worden opgemerkt en bijgestuurd. Tenslotte krijgen u en ik een totaalbeeld van uw medische geschiedenis.

U beslist vrij. Het beheer van het globaal medisch dossier aan de huisarts toevertrouwen is een vrije en duidelijke keuze van de patiënt.

U kan slechts één globaal medisch dossier laten aanleggen door één enkele huisarts. Natuurlijk blijft u altijd vrij om een andere huisarts of een specialist te raadplegen. Maar als u de “filosofie” van het verzekeringssysteem “globaal medisch dossier” onderschrijft, overlegt u eerst met uw huisarts vooraleer naar een specialist te gaan. Vraag aan elke arts die u raadpleegt om uw huisarts op de hoogte te houden en hem de nodige informatie door te spelen.

Wat gebeurt er concreet?

Het GMD was en blijft gratis. Sinds 1 januari 2021 hoeft u nochtans niets meer zelf te betalen hiervoor. Voorheen was dat wel nodig en dan kreeg uw het hele bedrag terugbetaald door uw ziekenfonds. Nu wordt uw GMD automatisch elektronisch verlengd bij uw eerste bezoek in het nieuwe jaar. Een GMD starten gebeurt ook elektronisch. U kan ook uw dossier van een andere huisarts overzetten op mijn huisartspraktijk - en vice versa. Dat kan op eenvoudige aanvraag. U moet wel in orde zijn met uw ziekenfonds en ik moet uw identiteitskaart inlezen.

Een globaal medisch dossier loopt tot het einde van het volgend kalenderjaar. Indien u hier reeds een globaal medisch dossier heeft, kunnen we dat al verlengen tijdens een raadpleging in de loop van dit volgend kalenderjaar.

laatste update: 10 maart 2021


Terug naar Raadpleging
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]