Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Mannen en kanker

Meer mannen dan vrouwen

In de meeste Europese landen treft kanker méér mannen dan vrouwen, en bovendien sterven mannen in verhouding vaker aan kanker.
Het grootste probleem vormen niet zozeer de specifiek mannelijke kankers. Teelbalkanker bijvoorbeeld is uiterst zeldzaam en bovendien goed te genezen. Frequenter is prostaatkanker: die is verantwoordelijk voor bijna één op vijf kankergevallen bij mannen. In tegenstelling tot borst- en baarmoederhalskanker worden daarvoor nog geen grootscheepse screeningsprogramma's georganiseerd omdat de effectiviteit daarvan nog niet bewezen is.

Uit Amerikaanse studies is wel gebleken dat opsporingsprogramma's voor prostaatkanker een hoge opkomst kennen, en dat de ongemakken die ermee samenhangen door mannen als acceptabel worden beschouwd. Maar het is nog niet duidelijk of er voldoende levens worden gered om massa-screening rendabel te maken. Uiteraard kan elke man wel zelf het initiatief nemen om zich preventief te laten onderzoeken, vanaf een jaar of vijftig, want de incidentie van prostaatkanker neemt toe met de leeftjd.

Longkanker is een mannenziekte

Dé grote vijand is echter het tabaksgebruik. Niet alleen longkanker maar ook kanker van lip, mond, keel, slokdarm en blaas hebben te maken met roken -als elke roker zou stoppen, zou de kankersterfte met één derde dalen.

Tot nu toe is longkanker bij ons een echte mannenziekte: voor elke vrouw met de aandoening zijn er zeven mannen. De vrouwen zijn de mannen wel in snel tempo aan het inhalen: mannen roken steeds minder, vrouwen net steeds méér. In de VS sterven sinds '86 meer vrouwen aan longkanker dan aan borstkanker.

Partner van een roker?

Mensen moeten natuurlijk zelf weten of ze hun gezondheid willen schaden of niet, maar het punt is dat rokers ook andere mensen schade berokkenen. Ook passief roken verhoogt het risico op kanker en het is dus niet meer dan normaal dat in ruimten waar mensen samen zitten, niet wordt gerookt.

Uit Japanse en Amerikaanse studies is gebleken dat partners van rokers vaker longkanker en andere vormen van kanker hebben dan partners van niet-rokers. Je moet weten dat er tot nu toe al minstens 44 verschillende carcinogenen zijn geïdentificeerd in sigarettenrook -stoffen dus die wanneer ze worden toegediend aan proefdieren kanker veroorzaken. Het getuigt niet van veel inzicht te betogen tegen een verbrandingsoven of tegen luchtvervuiling en ondertussen zelf rook in te ademen die honderden malen meer geconcentreerd is.

En tenslotte

Laten we bovendien niet vergeten dat rokers niet alleen vroegtijdig aan kanker overlijden: de meerderheid overlijdt aan problemen van hart en bloedvaten.

Enkele links

ASH: Action on Smoking and Health.
Alles over roken, niet roken, mee-roken.
Engelstalig.
http://www.ash.org.uk/

Stichting Volksgezondheid en roken.
Redenen om te roken.
Nederlandstalig.
http://www.stivoro.nl/algemeen/faqs/index.htm


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]