Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Referentiegeneesmiddelen en generische geneesmiddelen

Wat is een generisch geneesmiddel?

Wanneer een farmaceutisch bedrijf een nieuw geneesmiddel ontwikkelt, wordt dit gedurende een bepaalde periode beschermd door een patent. De producent heeft zo het recht om dit 'referentiegeneesmiddel' als eerste en enige op de markt te brengen.

Na de beschermde periode kan een ander farmaceutisch bedrijf dit geneesmiddel ook op de markt brengen tegen een lagere prijs. Indien dit geneesmiddel evenwaardig is en goedkoper dan het oorspronkelijke, noemt men dit een 'generisch geneesmiddel'.

Evenwaardig

De overheid eist van de producent van een generisch geneesmiddel het bewijs dat dit geneesmiddel dezelfde effecten teweegbrengt in het menselijk lichaam als het referentiegeneesmiddel.

Om de evenwaardigheid tussen een generisch geneesmiddel en zijn referentiegeneesmiddel volledig te maken besliste de overheid dat naar de letter van de wet de dosering per eenheid en de vorm (tablet, capsule) identiek moeten zijn.

Goedkoper

De publieksprijs van een generisch geneesmiddel is minstens 16% lager dan zijn referentiegeneesmiddel. Dit betekent steeds een financieel voordeel voor uzelf en/of de gemeenschap, of het geneesmiddel wordt terugbetaald of niet.

Ook al is uw persoonlijk financieel voordeel soms niet zo groot, dan nog helpt het gebruik van generische geneesmiddelen mee om de kosten voor de ziekteverzekering onder controle te houden. Zo komt er geld vrij voor het terugbetalen van nieuwe, soms zeer dure maar levensnoodzakelijke geneesmiddelen.

Kopiegeneesmiddel

Naast referentiegeneesmiddelen en hun generische tegenhangers zijn er ook de zogenaamde kopiegeneesmiddelen. Zij kunnen vòòr het verstrijken van de beschermde periode, in samenspraak met de oorspronkelijke firma, op de markt komen. Na deze beschermde periode kan elk farmaceutisch bedrijf kopiegeneesmiddelen op de markt brengen.

Voor kopiegeneesmiddelen moet de sterkte per eenheid, de vorm en de verpakking niet steeds gelijk zijn aan die van de referentiegeneesmiddelen of de generische geneesmiddelen. Zij moeten ook niet bewijzen dat zij dezelfde effecten hebben in het menselijk lichaam.

Kopiegeneesmiddelen zijn doorgaans even duur als referentiegeneesmiddelen. Ook voor deze producten kan het gebruik van generische geneesmiddelen dus een besparing betekenen.

Links


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]