Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Zwaarlijvigheid en kanker

2003-11-30

Zwaarlijvigheid zit in de lift, toch in de zogenaamde ontwikkelde landen. Zwaarlijvigheid is echter dodelijk, onder meer doordat het suikerziekte en hart- en vaatziekten veroorzaakt. Een aantal onderzoeken heeft aangetoond dat overgewicht ook een risicofactor vormt voor overlijdens ten gevolge van kanker. Het belang van het fenomeen en de weerslag ervan op de volksgezondheid was echter nog niet verder geduid. Dat is nu gebeurd dankzij een opmerkelijk onderzoek bij 900 000 mensen. De resultaten ervan verschenen onlangs in de New England Journal of Medicine.

Het onderzoek in kwestie liep gedurende 16 jaar bij 900 000 Amerikaanse burgers: 404 576 mannen en 495 477 vrouwen die nog geen kanker hadden bij de start van het onderzoek in 1982. Sindsdien stierven 57 145 mensen aan de gevolgen van kanker.

De resultaten tonen aan dat zwaarlijvigheid op zich verantwoordelijk zou zijn voor 14 % van het sterftecijfer door kanker bij mannen en 20 % bij vrouwen. Door een extrapolatie te maken, schatten de auteurs dat jaarlijks 90 000 doden ten gevolge van kanker te vermijden vallen in de States als mannen en vrouwen een normaal gewicht zouden hebben.

De onderzoekers hebben het verband gelegd tussen de Body Mass Index (het lichaamsgewicht uitgedrukt in kg gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meter) en het aantal vastgestelde kankers. Ze hebben vervolgens hun statistieken aangepast om rekening te houden met andere risicofactoren als roken. De resultaten zijn duidelijk: een verhoogde BMI brengt een verhoogde kans op overlijden door kanker met zich mee (slokdarm, darm, lever en blaas, alvleesklier, nieren, ziekte van Hodgkin, multipel myeloom bij beide geslachten; maag en prostaat bij mannen, borst, baarmoeder en baarmoederhals bij vrouwen).

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]