Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Berichten in de pers over Viagra en blindheid
2005-07-10

In de pers werd onlangs melding gemaakt van de mogelijkheid van blindheid door het gebruik van Viagra. Er verscheen hierover inderdaad een artikel in de Journal of Neuro-Ophthalmology. Zeven patiënten tussen 50 en 69 jaar kregen na inname van Viagra een te lage bloedstroom - en daardoor te weinig zuurstof - in hun oogzenuwen. Bij 6 van deze 7 patiënten trad binnen de 24 uur na Viagra-inname blindheid op. Een zevende patiënt kreeg dit aan beide ogen. Eerder werden al zeven andere gelijkaardige gevallen beschreven.

Elk van deze patiënten had al aandoeningen van de bloedvaten vóór de inname van Viagra. Ze hadden namelijk al een te hoge bloeddruk, suikerziekte, een te hoog cholesterol of te veel vetten in het bloed. De auteurs van het artikel besluiten dat Viagra bij mensen met een hoog risico op aderverkalking.een zuurstoftekort in de oogzenuw zou kunnen veroorzaken met blindheid als gevolg.

Wat is er van aan?

Viagra tablettenHet is bekend dat bloedvatziekten erectiestoornissen veroorzaken. Uitgerekend in de groep van mensen met bloedvatziekten zal men dus meer gebruikers vinden van middelen tegen erectiestoornissen.

Viagra beïnvloedt inderdaad de doorbloeding van de oogzenuw. In de loop van de jaren zijn problemen met het zicht beschreven bij gebruik van Viagra. In de bijsluiter wordt de mogelijkheid van zichtproblemen aangegeven, maar blindheid werd daarbij tot op heden niet vermeld.

De vraag is in hoeverre er een oorzakelijk verband bestaat tussen het gebruik van Viagra en het optreden van blindheid en in hoeverre de andere erectiebevorderende middelen, met name Cialis en Levitra, eveneens zo'n problemen zouden kunnen geven.

We hebben hier op dit ogenblik niet genoeg informatie over. De Amerikaanse Food and Drug Administration evalueert momenteel de informatie over blindheid na inname van deze zogenaamde fosfodiësterase inhibitoren, de categorie medicijnen waar Viagra, Levitra en Cialis in thuishoren.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]