Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Verkoop tabak aan jongeren onder 16 verboden sinds 1 december 2004
2004-11-28

Sinds 1 december 2004 is het verboden om tabaksproducten te verkopen aan jongeren onder de 16. Iedereen die tabaksproducten wil kopen, kan verplicht worden te bewijzen dat hij of zij 16 jaar of ouder is. Dat staat in een wet die eerder deze maand in het Belgische Staatsblad is verschenen. De consumptie van tabak door jongeren onder de 16 is niet verboden.

In de praktijk is elke tabaksverkoper in geval van twijfel verplicht de leeftijd van de koper na te gaan en geen tabak te verkopen aan minderjarigen jonger dan 16. Zo niet lopen de verkopers het risico op boetes.

De wet eist ook dat de tabaksautomaten aangepast worden (ten laatste tegen 1 januari 2006) om de leeftijd van de koper te kunnen controleren. De Koninklijke Besluiten hieromtrent moeten nog genomen worden, maar er werden reeds twee oplossingen voorgelegd aan de fabrikanten. De eerste voorziet in het gebruik van een afstandsbediening waarmee de eigenaar van het pand waar de automaat staat, het toestel kan ontgrendelen nadat hij de leeftijd van de klant heeft gecontroleerd. Het tweede voorstel voorziet in een penning die de automaat ontgrendelt. Die penning kan enkel bekomen worden na een leeftijdscontrole van de koper.

De beroepsverenging van de Brusselse horeca vindt deze controlemaatregelen onuitvoerbaar. De restaurants en cafés zijn van mening dat ze meer en meer het werk van de politie moeten uitvoeren. Ze zijn naar eigen zeggen bereid mee te werken aan de maatregelen tegen de nicotineverslaving, maar niet om de politie te vervangen en erop toe te zien dat de wet in acht wordt genomen.

Ze vragen zich ook af of ze wel het recht hebben om de identiteitskaart van hun klanten te vragen. Volgens het kabinet van minister van Gezondheid Rudy Demotte is het antwoord daarop 'ja'. Bij alcoholverkoop en kansspelen is dit reeds het geval, benadrukt het kabinet, dat niet inziet waarom het dan bij de verkoop van tabaksproducten een probleem zou vormen.

Enquête over rookgedrag in België

Begin januari 2004 peilde de jaarlijkse enquête van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties ( OIVO)  in ons land naar de meningen over een eventueel verbod op de verkoop van tabak aan minderjarigen. Meer dan de helft van de ondervraagden vinden dat deze maatregel zeer goed (51,6%) of eerder goed (20,6%) zou zijn. Slechts 4,3% zijn de tegengestelde mening toegedaan en 16,5% hebben geen mening. Deze resultaten kennen geen uitgesproken verschillen volgens leeftijd, geslacht of taalgroep. Maar het studieniveau heeft invloed op de mening over de vraag of dit verbod een goede zaak zou zijn.

De leeftijd bij de eerste sigaret volgens de OIVO-enquête:

Overigens is al eerder aangetoond dat hoe jonger men begint met alcohol drinken, drugs gebruiken of roken, des te groter de kans is dat men er aan verslaafd raakt.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]