Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Werelddag zonder tabak, België blijft achter
2004-05-31

België scoort slecht op vlak van tabakspreventie. Ons land staat 19de in een lijst van 28 Europese landen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europees Netwerk voor Tabakspreventie dat in 2003 peilde naar de doeltreffendheid van tabakspreventie.

Maatregelen nodig

België scoort vooral slecht op vlak van financiering van tabakspreventie, prijsverhogingen van sigaretten, het rookverbod en acties die stoppen met roken vergemakkelijken. De Nationale Coalitie tegen Tabak (NCT) maakte de cijfers bekend naar aanleiding van de voorstelling van de Werelddag zonder Tabak. Die valt dit jaar op 31 mei en staat in het teken van "Tabak en Armoede: een vicieuze cirkel".

Het onderzoek van het European Network for Smoking Prevention geeft de situatie in ons land weer op 1 januari 2004, enkele weken voor het federaal plan ter bestrijding van tabaksgebruik werd bekendgemaakt.

Volgens de NCT sterven er dagelijks 60 rokers in België als gevolg van hun tabaksgebruik. De NCT vraagt dan ook dat er nog dit jaar maatregelen worden genomen. Ze wijst erop dat tabak één van de meest vermijdbare oorzaken van sterfte en ziekte is in de wereld. Als de huidige rookgewoonten aanhouden, dan sterven tegen 2030 jaarlijks 10 miljoen rokers als gevolg van hun slechte gewoonte.

Arme mensen roken meer

Zo'n 84 procent van de rokers leeft in ontwikkelings- en overgangslanden. Mensen in armoede roken meer en hebben dan ook vaker gezondheidsklachten, een vicieuze cirkel.

In België ligt het aantal rokers met 47 procent het hoogst bij zieken en gehandicapten. Ook 40 procent van de werklozen rookt. Het kleinste percentage rokers vind je bij hoger opgeleiden (22 procent), terwijl het gemiddelde op 27 tot 30 procent ligt. Opvallend is het verschil tussen vrouwen uit hogere en lagere sociale klassen dat rookt tijdens de zwangerschap. Vijfendertig procent van de Vlaamse en Brusselse vrouwen met een lagere socio-economische status rookt tijdens de zwangerschap. Bij vrouwen uit hogere sociale klassen bedraagt dat slechts 7 procent. Roken tijdens de zwangerschap is de voornaamste oorzaak van wiegendood, aldus de NCT.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]