Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Vlaamse lucht behoort tot de vuilste ter wereld
2004-10-17

Volgens een onderzoek van de universiteit van het Duitse Heidelberg behoort de Vlaamse lucht tot de meest vervuilde ter wereld, althans voor wat betreft NO2 of stikstofdioxide. Dit gas leidt tot astma, allergieën en long- en ademhalingsproblemen.

Luchtvervuiling in kaart gebracht

Envisat, de Europese aardobservatiesatelliet, meet met zijn SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography) het spectrum van het zonlicht dat door de atmosfeer schijnt. Na grondige filtering van deze informatie zijn speciale 'absorberingsvingerafdrukken' van gassporen in de lucht te zien. Aan de hand hiervan bestudeert de ESA (European Space Agency) de luchtvervuiling.

Global Pollution Map

Op deze kaart van de Europese milieusatelliet Envisat zijn de meest vervuilde regio's ter wereld duidelijk zichtbaar als donkerrode vlekken: het noordoosten van de VS, Noordoost-China en Japan, Zuid-Afrika (Pretoria en Johannesburg), Noord-Italië en de regio Vlaanderen/Zuid-Nederland. In Europa zijn alleen Noord-Schotland en West-Ierland vrij van NO2. Deze kaart toont het gemiddelde van alle beschikbare gegevens verzameld gedurende een periode van 18 maanden.

Europe Pollution Map

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat vooral door de mens wordt geproduceerd. Het wordt geproduceerd door uitstoot van elektriciteitscentrales (27%), zware industrie (19%) en wegtransport (49%), net als door verbranding van biomassa (5%).

Op zich is het vervuilend. Het speelt ook een belangrijke rol in de atmosferische chemie, omdat het tot de productie van ozon in de troposfeer leidt. De troposfeer is het laagste deel van de atmosfeer dat zich tot tussen de acht en zestien kilometer boven de grond uitstrekt.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]