Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Griep aan epidemische drempel
2005-01-09

De epidemische drempel van het aantal griepgevallen in ons land wordt wellicht deze week (10-16 januari) overschreden. Vorige week was er al een fase van verhoogde waakzaamheid. Er is een sterke toename van de griepale symptomen en van de zware luchtwegeninfecties.

Griep virus

Het influenzavirus treft het hele land en alle leeftijdsgroepen. In Vlaanderen, Brussel en Henegouwen doet zich het grootste aantal griepgevallen voor, aldus het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV).

Een griepepidemie komt voor tussen november en maart. "De aankomende epidemie valt dus in een normale periode. We hebben vaker een griepepidemie na nieuwjaar dan in de herfst", aldus het WIV. "We weten nog niet precies hoe intens de epidemie zal zijn en of ze lang gaat duren."

Uitzieken

Vaccineren gebeurt tussen september en december, vóór de griep er is. Daar is het vanaf nu dus te laat voor, omdat het lichaam er een week over doet om voldoende antistoffen aan te maken als reactie op het toegediende vaccin.

Een koortsaanval en problemen aan de luchtwegen kunnen wijzen op griep. Dat wordt dus uitzieken met paracetamol tegen de koorts en de spierpijn. Het WIV raadt zieken aan thuis te blijven om anderen niet te besmetten, veel te drinken (water en thee) en te rusten.

Aan 'risicopatiënten' die niet werden gevaccineerd kan de huisarts antivirale middelen voorschrijven, als griep bij hen de kop opsteekt. Ook wie een griepaanval voelt aankomen en kost wat kost aan het werk wil blijven kan door tijdig deze medicatie te nemen vaak nog het tij keren. Deze medicijnen zijn wel prijzig (28 €) en worden niet terugbetaald. Een griepprik kostte 11 € en na terugbetaling 6 €.

Tol

Gemiddeld wordt tijdens een griepepidemie één op tien volwassenen en één op drie kinderen getroffen. Elk jaar doodt de griep in ons land gemiddeld 1.000 tot 1.500 mensen.

Een uitbraak van griep kan leiden tot een verdubbeling van het aantal doktersconsultaties en tot 170 procent meer ziekenhuisopnames.

De sterke besmettelijkheid van griep en een hoge concentratie mensen in een relatief beperkte ruimte werken de verspreiding van griep in de hand. U kan tijdens een griepepidemie dus beter drukke, besloten ruimten zoals volle trams of treinen en dito bioscopen of wachtkamers vermijden. Bedrijven zijn om deze reden extra kwetsbaar voor de griepepidemie: griep is goed voor één tiende van alle ziektegebonden afwezigheden op het werk. Grieppatiënten blijven gemiddeld 3 tot 7 dagen afwezig. Belgische gegevens tonen aan dat afwezigheid op het werk toeneemt met 56 procent tijdens milde tot gematigde griepseizoenen, wat een verlies betekent van 500.000 werkdagen in heel België tijdens de week waarin de griep een piek bereikt.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]