Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Vlaming is niet fit genoeg
2005-01-23

De sportiviteit en fitheid van de gemiddelde Vlaming is bedenkelijk. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek bij meer dan vijfduizend volwassen Vlamingen.

Bij de 18-24-jarigen doet slechts 53 procent van de vrouwen en 84 procent van de mannen aan sport. Deze percentages dalen met de leeftijd en bereiken een dieptepunt in de leeftijdsgroep 45-49 om van dan af licht te stijgen en stabiel te blijven. Vanaf 50 doen ongeveer evenveel mannen als vrouwen (40 procent) aan een vorm van sport. Dat blijkt uit het onderzoek dat uitgevoerd werd bij 5.170 Vlamingen tussen 18 en 74 jaar oud door het 'Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid'.

Onderzoek

Joggende mensenDe resultaten van het onderzoek, in opdracht van Vlaams minister van Sport Bert Anciaux, werden op 19 januari 2005 voorgesteld. Aan Vlamingen werd gevraagd of en hoelang zij aan sport deden. Enkel die sporten die een gunstig effect hebben op de gezondheid werden weerhouden.

Bij volwassen vrouwen haalt in elke leeftijdsgroep minstens 66 procent niet de kritische minimumdrempel voor dagelijkse fysieke activiteit, bij de mannen is dat minstens 40 procent. Van de 18- tot 24-jarige vrouwen is dit meer dan 80 procent om vervolgens te dalen tot 66 procent bij de 40-44-jarigen. Vanaf 55 is er een sterke stijging tot 80 en later tot boven de 90 procent. Mannen scoren steeds beter. Van de 18-24-jarigen is 60 procent sedentair om te dalen tot 40 procent bij de 40-44-jarigen om vanaf 55 sterk te stijgen.

De gevolgen voor de gezondheid zijn desastreus. Vanaf 40 bij de mannen en 50 bij de vrouwen kampt meer dan de helft met overgewicht. Vanaf 45 stijgt zowel bij mannen als vrouwen het percentage zwaarlijvigen boven 10. Met uitzondering van de jongsten (18-24) heeft meer dan 50 procent van de mannen teveel cholesterol. Bij vrouwen is dat enkel voor de twee oudste leeftijdsgroepen het geval. Meer dan één op vijf jongemannen kampt met te hoge bloeddruk en vanaf 60 is dat meer dan 50 procent. De vrouwen liggen die percentages een heel stuk lager.

Jong beginnen

Onderzoeker prof. Johan Lefevre (KUL) pleitte ervoor om jongeren al op jonge leeftijd in contact te brengen met zoveel mogelijk sporten. Hij wees daarbij op de nefaste gevolgen van het gebrek aan sportbeoefening van de gemiddelde Vlaming op de volksgezondheid. Hij zegde dat sportbeoefening op jonge leeftijd de kans sterk vergroot dat men ook op volwassen leeftijd sportactief is. De enige mogelijkheid om zoveel mogelijk jongeren aan te zetten tot sport doet zich voor op school.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]