Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Duidelijkheid over gedoogbeleid softdrugs
2005-02-13

Wie niet meer dan drie gram marihuana of hasjiesj op zak heeft, hoeft niet langer te vrezen voor de arm der wet. Dat staat in een gemeenschappelijke richtlijn van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) en het college van procureurs-generaal. De nieuwe rondzendbrief werd op 31 januari 2005 gepubliceerd in het staatsblad en werd een dag later van kracht. Het omstreden begrip ‘problematisch gebruik’ dat voor zoveel moeilijkheden zorgde in de vorig jaar door het Arbitragehof vernietigde drugswet, staat niet meer in de rondzendbrief. Daarmee wordt duidelijkheid gecreëerd over het gedoogbeleid inzake softdrugs.

Nieuwe richtlijn

Volgens deze richtlijn, die alle vorige circulaires vervangt, geldt het gedoogbeleid enkel voor meerderjarigen die een kleine hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik bezitten (drie gram of één geteelde plant), tenzij dat bezit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden of verstoring van de openbare orde. Zo blijft het bezit van softdrugs verboden in gevangenissen of instellingen voor jeugdbescherming, in scholen of gelijkaardige instellingen en op plaatsen in de onmiddellijke omgeving van scholen waar de leerlingen zich verzamelen of elkaar ontmoeten, zoals een halte van het openbaar vervoer of een park in de buurt. Eveneens verboden blijft het ostentatief gebruik van cannabis in openbare plaatsen of een plaats die toegankelijk is voor het publiek, zoals een ziekenhuis.

Voor rockfestivals en andere massabijeenkomsten kan elke procureur een tijdelijke en specifieke richtlijn verspreiden, “met het oog op een adequate handhaving van de openbare orde en rekening houdend met de capaciteit van de politiediensten”.

Reactie uit de hulpverlening

Peer Van der Kreeft, verantwoordelijke voor preventie bij De Sleutel, het Vlaams centrum voor opvang en hulpverlening aan drugsverslaafden, noemt de nieuwe richtlijn een prima zaak. “De definitie van problematisch gebruik was te vaag en te moeilijk in te schatten door de politiemensen. Het verdwijnt nu als criterium. Dat is goed, want tenslotte is de gezondheidszorg het best geplaatst om te bepalen of er sprake is van problematisch gebruik.” De vast gelegde maximumhoeveelheid is volgens Van der Kreeft van minder belang. “Het belangrijkste principe is dat ervoor wordt gezorgd dat volwassenen niet in de gevangenis belanden voor het gebruik van softdrugs. Die decriminalisering wordt door sommigen ten onrechte voorgesteld als een eerste stap naar de legalisering van alle drugs. Dat is nochtans niet de bedoeling.”

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]