Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

De ziekte van Alzheimer: nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden?
2005-08-07

Wetenschappers van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) verbonden aan de Universiteit Antwerpen behaalden een doorbraak in hun onderzoek naar het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Hun invalshoek opent nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van een behandeling die het voortschrijden van de ziekte kan vertragen. De onderzoekers toonden dat ‘de plaques’ die zich in de hersenen van Alzheimer patiënten vormen, samenhangen met schade aan nabijgelegen bloedvaten. Er blijkt lekkage op te treden tussen de bloedvaten en de hersenen waardoor de plaques ontstaan en de ziekte zich manifesteert.

Eiwitplaques tussen de hersencellen bij AlzheimerDe ziekte van Alzheimer, een slepende ziekte die langzaam en geleidelijk hersencellen vernietigt, treft tussen de 50 en 70 procent van alle dementerenden en is zo de belangrijkste vorm van dementie. In België lijden ongeveer 100 000 mensen aan deze ziekte. De aantasting van het geheugen en het mentale functioneren zorgen voor een van de meest angstaanjagende ziektebeelden. Vooral het eerste besef van het verlies van elk gevoel van realiteit is een uiterst moeilijk aanvaardbaar moment.

Vorming van plaques speelt een sleutelrol

De ziekte van Alzheimer is gekenmerkt door een toenemende afzetting van het amyloid-β-eiwit in de hersenen. De opstapeling van dit eiwit resulteert in ‘plaques’: afzettingen die zich nestelen in de hersenregio’s verantwoordelijk voor geheugen en waarneming. Hoe de plaques ontstaan, is de sleutel in de zoektocht naar een therapie. Onderzoekers in Antwerpen kwamen hierover nu meer aan de weet. Ze toonden aan dat de plaques zich bij muizen voornamelijk vasthechten op de bloedvaten. Deze bloedvaten vertonen duidelijk structurele schade waardoor de strikt gecontroleerde scheiding tussen bloedvaten en hersenen doorbroken wordt en er lekkage optreedt.

Een nieuw model als eerste stap naar een therapie?

In normale omstandigheden vervoeren de bloedvaten het teveel aan amyloid-β-eiwit weg uit de hersenen. Het eiwit heeft echter een schadelijk effect op de bloedvatwanden. Dit effect wordt wellicht versterkt naarmate bij het ouder worden de verwijdering van het eiwit minder efficiënt verloopt. Het bloedvat verliest aan stevigheid en in de directe omgeving neemt de opstapeling van het amyloid-β-eiwit toe en ontstaan er plaques. Uiteindelijk is de schade aan het bloedvat zo groot dat het niet langer werkt en andere bloedvaten de taken overnemen. De resultaten van dit onderzoek opent alternatieven om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Zo zou een therapie die de verwijdering van het amyloid-β-eiwit uit de hersenen bevordert de aanvang van de ziekte van Alzheimer aanzienlijk kunnen inperken. Een nieuwe aanpak, met misschien verstrekkende gevolgen. Bijkomend onderzoek moet dit meer in detail nagaan.

Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

VIB, het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, is een onderzoeksinstituut waar 850 wetenschappers gentechnologisch onderzoek verrichten in domeinen van de levenswetenschappen, zoals menselijke gezondheidszorg en planten-systeembiologie. Door een joint venture met vier Vlaamse universiteiten (UGent, K.U.Leuven, UA en VUB) en een stevig financieringsprogramma voor strategisch basisonderzoek bundelt VIB de krachten van negen universitaire wetenschapsdepartementen in één instituut. VIB verstrekt ook wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie aan een breed publiek.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]